Organizace

Ondřej MARTÍNEK

Předseda spolku

Telefon: +420 602 740 653

E-mail: martinekondra@centrum.cz

 

Rybářský řád platné znění

 

 

Rybářský řád Rybník Horní Moštěnice pro rok 2019

 

 

Cílem Rybářského spolku Horní Moštěnice a jeho členů je sportovní rybolov, práce s mládeží, společenské a kulturní vyžití spojené s údržbou rybníka a jeho okolí a pořádání veřejně prospěšných akcí.

 

 1. Každý rybář se bude u vody chovat tak, aby neznečišťoval okolí, udržoval u vody pořádek a po ukončení rybolovu uklidil lovné místo a okolí.

 

 1. Je zakázáno rozdělávat ohně mimo vyhrazené místo, házet do vody jakékoliv odpadky, které by mohly ohrozit ryby nebo jinak znečistit vodu.

 

 1. Lov ryb je povolen na dvě udice s jedním háčkem bez protihrou. . U háčků se toleruje zamáčknutý protihrot. Způsoby lovu pouze na plavanou nebo natěžko.

 

 1. Chytající je povinen při příchodu k vodě bezprostředně zapsat datum do povolenky. Po ulovení ryby, kterou si rybář ponechá, bude tato ihned zapsána.

 

 1. Rybář při lovu musí mít u sebe povolenku, rybářský řád, podběrák, pean, vezírek, podložku a metr.

 

 

 

Povolenky pro členy rybářského spolku

 

 1. Rybolov dětí do 9 let: je povolen pouze za doprovodu dospělé osoby s platným rybářským lístkem+povolenka. Tato věková kategorie loví ryby na jednu z udic dospělé osoby. Doba lovu duben-říjen.

 

 1. Rybolov mládeže 10 – 15 let:Je povolen pouze za doprovodu člena rybářského spolku. Doba lovu duben-říjen, cena povolenky 500,- Kč bez brigádnických hodin. Rybolov povolen na jednu udici a na jeden háček bez protihrotu. Mládež se může účastnit společenských rybářských akcí.

 

 1. Rybolov dorostu 16 – 18 let: Je povolen pouze za doprovodu člena rybářského spolku. Doba lovu duben-říjen, cena povolenky 800,- Kč a odpracování 6 brigádnických hodin nebo 100 kg obilnin, 50 kg pytel suchého pečiva za jednu brigádnickou hodinu nebo 60Kč za jednu brigádnickou hodinu. Rybolov povolen na dvě udice a na jeden háček bez protihrotu.

 

 1. Rybolov dospělých 18 a více let s platným státním rybářským lístkem+povolenkou: Doba lovu duben-říjen, cena povolenky 1.200,- Kč  (z toho udržovací poplatek 200,-Kč) a odpracování 10 brigádnických hodin nebo 150 kg obilnin, 50 kg pytel suchého pečiva za jednu brigádnickou hodinu nebo 60Kč za jednu brigádnickou hodinu.Členové nad 65 let bez povinnosti brigád a náhrad. Rybolov povolen na dvě udice a na jeden háček bez protihrotu.
 2. Povolenky vydává pokladník.

 

 1. Povolenky je nutno odevzdat nejpozději do konce roku!

 

Brigády budou plněny pravidelně – 50 % brigád musí být odpracováno do 1. 8. 2019. Při neplnění brigád bude lov dotyčnému rybáři pozastaven. Termíny brigád budou vyvěšeny s dostatečným předstihem na boudě u rybníka a rozeslány emilem a SMS.

 

 

Stanovené lovné míry a maximální počet ponechaných úlovků za měsíc:

 

 

 

Míra

 

ml.10 – 15 let

ml.16 – 18 let

   18 – 99 let

Kapr

45 – 65 cm

 

1

1

2

Amur

60 cm

 

1

1

1

Pstruh duhový

30 cm

 

2

2

2

Lín

30 cm

 

2

2

3

Štika

65 cm

 

-

-

1-za rok

Candát

55 cm

 

-

-

2-za rok

Jeseter

150 cm

 

-

-

-

Tolstolobik

60 cm

 

1

1

1

 

 

Doba lovu ryb

 

Duben, září, říjen                                             6 – 21 hodin

Květen, červen, červenec, srpen                   5 – 24 hodin

 

Povoleny jsou jen tři návštěvy týdně!!!!!!!!!!!

 

Parkováni aut povoleno pouze na asfaltové cestě.

 

Po výsadbě kapra je tento hájen 5 dnů, hájení bude oznámeno vývěskou na rybářské boudě. Lov dravců –Doba hájení od 1 ledna-15 června

                     Způsob lovu-Vláčením,lov na položenou,plavanou

                     Při lovu na živočišnou nástrahu může být použit pouze 1 prut s jednoháčkem.Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité,úhoř,chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.

 

Kontrolou povolenek jsou pověřeni členové výboru. Případné zjištěné závady hlaste            na tel.: 602 740 653.

 

Každý lovící je povinen se seznámit s ustanovením zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky           č. 197/2004 Sb.

 

Při závažném porušení podmínek Rybářského řádu bude okamžitě odebrána povolenka bez náhrady.