VÝROČNÍ RYBÁŘSKÁ SCHŮZE

04.03.2016 16:00

10. výroční schůze Rybářského spolku Horní Moštěnice

Pátek  4.3.2016

17:00 hodin

Kulturní dům HM

                           Program                          

I.        Prezence

II.       Zahájení pan Uhlíř

III.      Volba mandátové a návrhové komise pan Gottfried

IV.      Kontrola usnesení z minulé schůze pan Gottfried

V.       Zpráva předsedy o činnosti spolku pan Uhlíř

VI.      Zpráva hospodáře pan Jemelka

VII.     Ekonomická a účetní zpráva za r.2015  pan Petr Janků

VIII.    Návrh rozpočtu 2016  pan Petr Janků

IX.      Zpráva revizní komise pan Pospíšil

X.       Plán práce na rok 2016 pan Gottfried

XI.      Přijetí nového člena pan Jemelka

XII.     Diskuze

XIII.    Zpráva mandátové komise pan Mišo

XIV.    Usnesení – zpráva návrhové komise pan Vašek 

XV.     Závěr